Giant Leap Egypten Liveaboard Ni som fotgraferar under vattnet tänk på att plötsliga tryckförändringar kan förstöra o-ringar och andra tätningar i era kameror eller undervattenshus.

Speciellt känsligt är det då man hoppar i vattnet från en brygga eller dykdäcket på båtarna.

Så håll i masken med den ena handen, sträck upp den andra handen med kameran upp i luften och "släpa" med ena benet när ni hoppar i så sjunker ni inte så djupt så att kameran påverkas av den plötsliga tryckförändringen.