Ny Facebookgrupp

05 april 2016

Egyptentips, på Facebook, är en sida vars mål är att sprida information om Egypten och resmålen runt Röda Havet och det är en mycket bra uppslutning kring detta.

Men på det sättet som en Facebooksida fungerar så är det svårt att ha diskussioner och meningsutbyte mellan er som vill fråga eller svara varandra om olika funderingar.

Diskussionerna på en sida är svåra att följa och de inlägg som kommer från besökare försvinner lätt i flödet av annan information....

Så därför har vi på försök startat en Facebookgrupp som heter Egyptentips som är sluten (dock är den öppen just nu för att den skall gå att hitta) där endast medlemmar kommer att se vad som skrivs.

Andemeningen med gruppen är att dess medlemmar skall kunna skapa inlägg som känns relevanta för gruppen utan att nån från "Egyptentips" behöver (läs måste) starta upp med ett inlägg.

Vi hoppas att Egyptentipssidan kommer att fortsätta vara en källa för kunskap och erfarenheter om Egypten och Röda Havet och vi hoppas också att Egyptentipsgruppen kommer att vara ett bra komplement till sidan.

En ny grupp har ju givetvis inte så mycket information att presentera men vi hoppas att ni har lust att delta med det ni kan och vill så att vi kan göra gruppen till en lika bra källa för information som sidan och webbplatsen.

Som sagt detta är ett test för att se om vi kan kombinera sida och grupp och vi får se vart det landar.

Välkommen till Egyptentipsgruppen:
https://www.facebook.com/groups/egyptentips/